Odštartovali sme projekt ADULT LEARNING RO/SK

27.01.2023

Spoločne s Confederatia Patronala Concordia, Republiková únia zamestnávateľov a University POLITEHNICA of Bucharest budeme najbližší rok a pol intenzívne spolupracovať na rozvoji celoživotného vzdelávania. Cieľom projektu je posilniť kapacitu sociálnych partnerov z Rumunska a Slovenska na riešenie meniacich sa požiadaviek na zručnosti v kontexte transformácie práce, ktorá sa zrýchlila v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID. Na úvodnom KICK-OFF stretnutí sa za našu univerzitu zúčastnili doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., Ing. Karol Krajčo, PhD. a Ing. Marcel Kordoš, PhD.

K odštartovanému projektu vznikla tiež webová stránka, ktorá podrobne informuje o aktivitách.

www.adultlearningproject.eu 

Propagačné video: Facebook

 

Autor fotografií: Peter Brichta

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica