Odporúčania pri ceste do zahraničia v súvislosti s vírusom 2019-nCoV

09.03.2020

V nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu – 2019-nCoV Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne upozorňuje študentov a zamestnancov, ktorí absolvujú mobilitu, stáž alebo pracovnú cestu do zahraničia, aby zvýšili opatrnosť a dbali na dodržiavanie nasledovných krokov:

 • klásť dôraz na zvýšenú hygienu,
 • zabezpečiť si adekvátne cestovné poistenie,
 • rezervovať si cestovný doklad a ubytovanie s možnosťou storna služieb,
 • registrovať sa na stránke MZV a európskych záležitostí: formulár.

 

Zároveň odporúčame zvážiť cestu do krajín s výskytom vírusu 2019-nCoV, prípadne zmeniť cieľovú krajinu, ak je to možné.

 

V prípade, že študenti alebo zamestnanci univerzity boli a vrátili sa z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

 

V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia za obdobie 14 dní symptómy, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle musí:

 • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
 • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
 • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
 • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u študenta bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

 

Pre vysoké školy, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

 

Zároveň by sme chceli na Vás apelovať k zodpovednému správaniu k sebe i Vášmu okoliu  - spolužiakom, pedagógom, rodinným príslušníkom. Ak sa u Vás vyskytnú príznaky ochorenia, kontaktujte svojho obvodného lekára.

 

Súčasne žiadame vysokoškolských pedagógov o toleranciu v súvislosti s vymeškaním vyučovacieho procesu u študentov na základe potvrdenia, resp. odporučenia lekára.

 

Užitočné kontakty:

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica