Odhalenie pamätnej tabule na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

12.04.2013

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič prijali pozvanie študentov púchovskej  Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, kde  vo štvrtok 11. apríla 2013 v priestoroch fakulty odhalili pamätnú tabuľu pripomínajúcu súdržnosť študentov podporujúcich svoju fakultu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica