Odborný workshop ADULTLEARNING RO-SK

25.10.2023

Dovoľujeme si Vás pozvať v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 na odborný workshop ADULTLEARNING RO-SK: DIGITÁLNE KOMPETENICE V KONTEXTE CŽV, ktorý sa uskutoční dňa 8.11.2023 v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.

Workshop je zameraný na prezentáciu dosiahnutých výsledkov v rámci projektu „Challenges from the pandemics: adult learning in Romania and Slovakia – AdultLearningROSK“ a diskusiu s medzisektorovými partnermi k týmto výsledkom a zisteniam. Cieľom podujatia je získanie spätnej väzby od odborníkov z praxe k dosiahnutým výsledkom a diskusia k aktuálnym potrebám zamestnávateľov v oblasti digitálnych kompetencií zamestnancov.

Registrácia: https://forms.gle/MiujdU5h8iHLLW2F9
Termín registrácie do: 3.11.2023

Organizátorom seminára je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Republiková únia zamestnávateľov.
Kontaktná osoba: Ing. Karol Krajčo, PhD. karol.krajco@tnuni.sk

Tešíme sa na stretnutie a podnetnú diskusiu

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica