Odborný workshop AdultLearning RO-SK (24. apríl 2024)

19.04.2024

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne si Vás dovoľuje pozvať na odborný workshop  s názvom:

AdultLearning RO-SK: Experimantal Curricula for tech&digital education program – prípadová štúdia.

Workshop sa uskutoční online prostredníctvom platformy MS Teams, dňa 24.04.2024, v čase 9:30 - 11:00 hod.

Odborný workshop je zameraný na prezentáciu dosiahnutých výsledkov v rámci projektu „Challenges from the pandemics: adult learning in Romania and Slovakia – AdultLearningROSK“ s orientáciou na prezentáciu experimentálneho kurikula vytvoreného pre oblasť digitálneho a technického vzdelávania. 

Cieľom odborného workshopu je prezentácia procesu prípravy kurikula a získanie spätnej väzby. 

Organizátormi workshopu sú Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Republiková únia zamestnávateľov.

 

Link na registráciu: 

https://forms.gle/ofHiBoBodUBiLGZx5

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica