Ocenenie „Biele srdce“ na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

15.05.2017

Medzinárodný deň sestier je príležitosťou, kedy Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje sestry. Cena Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Cenu udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek SR v troch kategóriách („sestra/pôrodná asistentka – pedagóg“, „sestra/pôrodná asistentka – manažér“ a „sestra/pôrodná asistentka v praxi“) a na dvoch úrovniach – republikovej a regionálnej.

Na regionálnej úrovni dňa 11. mája 2017 od Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne prestížne ocenenie Biele srdce v kategórii „sestra  – pedagóg“ prevzala vedúca Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. V minulosti boli na regionálnej úrovni ocenené aj PhDr. Kamila Jurdíková, PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. a PhDr. Anna Litvínová, PhD. , PhDr. Darina Šimovcová, PhD., PhDr. Iveta Matišáková, PhD. a PhDr. Mariana Mišinová, PhD. z Katedry ošetrovateľstva a na republikovej úrovni PhDr. Eva Červeňanová, PhD.

Všetkým oceneným blahoželáme!

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica