Ocenenie „Biele srdce“ na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

26.05.2016

Medzinárodný deň sestier je príležitosťou, kedy Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje sestry. Cena Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Biele srdce ako celosvetový symbol oficiálne zvolili v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Srdce má predstavovať humánnosť a belosť zase prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná.

Cenu udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek SR v troch kategóriách: sestra/pôrodná asistentka – pedagóg, sestra/pôrodná asistentka – manažér a sestra/pôrodná asistentka v praxi, a to na úrovni republikovej a regionálnej.

Na regionálnej úrovni, dňa 19. mája 2016 od Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne, prevzali prestížne ocenenie Biele srdce v kategórii sestra  – pedagóg PhDr. Iveta Matišáková, PhD. - dekanka Fakulty zdravotníctva a PhDr. Mariana Mišinová, PhD. - odborná asistentka z Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva našej univerzity.

V minulosti boli na regionálnej úrovni z Fakulty zdravotníctva ocenené aj PhDr. Kamila Jurdíková, PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. a PhDr. Darina Šimovcová, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica