Obrovský záujem zo strany študentov

15.11.2017

Dňa 14. 11. 2017 sa uskutočnila v priestoroch Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prednáška doc. Ing. Igora Barényiho, PhD., na ktorej autor  predstavil svoju novú vedeckú monografiu pod názvom: Zmeny materiálových charakteristík vysokopevných martenzitických ocelí pri ich rezaní a zváraní.

Akcia prebehla pod záštitou prorektora pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Petra Liptáka, CSc. a dekana FŠT doc. Ing. Viliama Cibulku, CSc.

Doc. Ing. Igor Barényi, PhD. vo vedeckej monografií prezentuje výsledky dlhoročného výskumu v oblasti vlastností a spracovania vysokopevných ocelí pre použitie v zbrojárskom priemysle. Autor  poukazuje na možnosti aplikácie vybraných nekonvenčných technológií spracovania aj v oblasti ocelí s balistickou odolnosťou. V publikácií poukazuje na problematiku spracovania ultravysokopevných ocelí s martenzitickou štruktúrou používaných v špeciálnej technike.

Podujatie sa  stretlo s veľkým ohlasom zo strany študentov, ktorí do posledného miesta zaplnili  priestory vedecko-informačného centra.

Vedecká monografia je  prínosom pre študentov všetkých  ročníkov  FŠT a nájdete ju v Univerzitnej knižnici Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica