Objavujeme mladých nádejných autorov

06.12.2019

Koncom novembra 2019 sa v Študentskom centre pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Jozefa  Habánika a pod vedením prorektora Petra Liptáka konalo slávnostné vyhodnotenie už 3. ročníka Literárnej súťaže stredoškolákov o cenu Trenčianskej univerzity 2019, ktorej usporiadateľom je naša univerzita v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom.

Prostredníctvom súťaže chceme študentov stredných škôl upriamiť k tvorbe, k tomu, aby sa venovali práci s literatúrou a iniciovať u nich schopnosť prezentovať svoje myšlienky v napísanom texte.

Tento rok boli stanovené dve témy “Čo je to šťastie?“ a “Dožije sa svet konca 3. tisícročia?“. Zapojilo sa 29 študentov z 11 stredných škôl  z celého Slovenska. Všetky práce splnili náročné kritériá a porota sa zhodla, že úroveň prác je z roka na rok vyššia.

Prvé miesto získala Karolína Jarošová z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.

Na druhom mieste sa umiestnila Tereza Fislová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

A tretie miesto obsadila Sofia Bátoriová z Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej.

 

Okrem toho sa porota rozhodla udeliť ďalšie tri ceny:

Cenu za zaujímavé spracovanie témy Lívii Švihlovej z Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej.

Cenu za filozofický prístup k téme Alene Panáčkovej z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.

Cenu za originálny prístup k téme Magdaléne Kippel z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

 

Všetkým srdečne gratulujeme ;).

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica