O našich absolventov je záujem!

18.06.2019

Opäť po roku vydal internetový portál Profesia rebríček, v ktorom sa hodnotí záujem firiem o absolventov jednotlivých univerzít a vysokých škôl. To, že sa Trenčianska univerzita už pár rokov drží v prvej desiatke tohto rebríčka a tento rok si dokonca polepšila na 7 miesto, nás veľmi teší a znamená to, že naši absolventi sú dobre uplatnitelní na trhu práce. Výborne sú na tom aj naše dve hodnotené fakulty, Fakulta špeciálnej techniky sa vyšvihla rovno na 5. miesto z pôvodného 14. a Fakulta priemyselných technológií na 13. z pôvodného 26. miesta. Štúdium priamo v partnerských podnikoch je trendom Trenčianskej univerzity, preto sa naši absolventi radia medzi veľmi rýchlo zamestnaných.

Tomuto úspechu sa potešil aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik: "Za posledný rok sme naozaj tvrdo a poctivo pracovali na zveľaďovaní našej/vašej Trenčianskej univerzity, aby sme zbúrali mnohé predsudky, aby sme prehĺbili spoluprácu s firmami a odborníkmi z praxe. Aby sme podali čo najväčšiemu spektru ľudí z celého Slovenska informácie o tom, ako a čo všetko je u nás možné študovať. Tiež informácie o tom, že vysokoškolský internátny život u nás je ďaleko od hrôzostrašných historiek o polorozpadnutých budovách. Pre nás je spokojný a uplatniteľný študent tou najlepšou investíciou, preto neustále obnovujeme, zveľaďujeme, inovujeme a je príjemné, keď sa to odrazí aj v oficiálnych rebríčkoch. Konkrétne toto hodnotenie odzrkadľuje vývoj hospodárskej situácie a sily jednotlivých odvetví a tiež kvalitu vzdelania absolventov. Pretože napriek eufórii z ukončenia náročného štúdia, to skutočne "náročné" začína až po opustení školy. Je to realita, ktorá ukazuje, že naozaj nie o všetkých absolventov sa firmy automaticky pobijú, hoci máme historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti. Naši študenti majú síce pracovné ponuky dokonca ešte pred štátnicami a o absolventov je veľký záujem, v náročnej konkurencii si však treba udržať schopnosť dostatočne pružne a flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce."

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica