Nový študijný program Počítačová podpora materiálového inžinierstva na Fakulte priemyselných technológí

21.01.2013

Nový študijný program Počítačová podpora materiálového inžinierstva  umožní  absolventom uplatniť sa vo významných priemyselných podnikoch EÚ. Vďaka obsahu  štúdia  sa absolventi uplatnia na žiadaných miestach odborných pracovníkov v konštrukčných kanceláriách, alebo ako členovia vývojového tímu budú  pripravení samostatne riešiť technické problémy a udržiavať kontakt s neustálym technickým vývojom. Nadobudnuté teoretické znalosti z manažérskych a ekonomických oblastí sú tiež predpokladom pre  vedenie menších špecializovaných technických tímov, kde sa vyžaduje samostatné a operatívne rozhodovanie.

Absolventi študijného programu Počítačová podpora materiálového inžinierstva na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne získajú potrebné vedomosti z numerickej analýzy a simulácie technologických procesov, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia súčiastok z technických materiálov, s cieľom ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Majú základné vedomosti z oblasti výroby, technologického spracovania, degradácie a experimentálneho hodnotenia vlastností rôznych druhov technických materiálov. Získajú základné vedomosti o chemickom zložení a štruktúre kovových aj nekovových materiálov, ako aj schopnosti a zručnosti v zisťovaní mechanických vlastností materiálov, vedia pracovať so skúšobnými zariadeniami a vedia hodnotiť štruktúru materiálov.

Prihlášky na uvedený študijný program môžu uchádzači  posielať do 30. júna 2013.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica