Nový študijný program na našej univerzite

20.01.2014

Nový moderný inžiniersky študijný program chémia a technológia anorganických materiálov a skla Vám umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia a vyvíjať technologické postupy v pútavej oblasti chémie a skla. Po absolvovaní môžete zastávať funkcie technológov, výrobných manažérov, viesť veľké výskumné projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore, hlavne v podnikoch, ktoré sa zaoberajú výrobou a spracovaním anorganických materiálov a skla.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica