Nový projekt na TnUAD

15.03.2013

Radi by sme Vás informovali o začatí nového projektu pod názvom „Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka“. Cieľom projektu je pripraviť podmienky pre zavedenie efektívnejšej správy a manažmentu na TnUAD prostredníctvom optimalizovania procesov, zavedenia systému dokument manažmentu a implementácie informačného systému pre správu a manažment na rektoráte TnUAD.

Tieto aktivity by mali byť následne doplnené o vzdelávanie pracovníkov rektorátu TnUAD, orientované na používanie uvedených nástrojov. Výsledkom by mali byť rýchlejšie procesy, presnejšie informácie pri riadení a digitalizácia väčšiny dokumentov, ktoré v súčasnosti obiehajú v papierovej podobe.

Projekt sa začal realizovať v decembri 2012 a bude prebiehať do mája 2015. Celkový rozpočet projektu je 687 740 EUR, pričom nenávratný finančný príspevok z ESF predstavuje 584 579 EUR a príspevok zo ŠR SR je vo výške 68 774 EUR. TnUAD spolufinancuje projekt 5 %. Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu vzdelávanie pod gesciou Agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt je financovaný z prostriedkov EU. Na stránkach časopisu Vás budeme informovať o priebehu realizácie projektu. Od marca 2012 bude v prevádzke internetová stránka www.tnuni.sk/efektivny-manazment.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica