Nové bilaterálne zmluvy Erasmus+

15.06.2015

Vážení študenti a zamestnanci,

s radosťou Vám oznamujeme, že naša univerzita podpísala nové bilaterálne zmluvy v rámci programu Erasmus+. Na tieto univerzity je možné vycestovať už od zimného semestra akademického roku 2015/2016:

pre Katedru politológie:

  1. Univerza v Ljublani (Slovinsko)
  2. Universitá degli studi di Parma (Taliansko)
  3. University of Peloponnese (Grécko)

pre Fakultu zdravotníctva:

  1. Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)

pre Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov:

  1. Gdynia Maritime University (Poľsko)
  1. Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna (Poľsko)

Bližšie informácie ako i zoznam všetkých partnerských univerzít môžte nájsť na webovskej stránke: www.erasmus.tnuni.sk v časti „Zoznam partnerských univerzít“.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica