Nočný volejbalový turnaj stredných škôl o pohár dekana FSEV v zmiešaných družstvách

Dňa 19. novembra sa na pôde Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne uskutoční Nočný volejbalový turnaj stredných škôl o pohár dekana FSEV v zmiešaných družstvách. Tím musí byť zostavený tak, aby minimálny počet aktívne hrajúcich dievčat bol 2. Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.
Jeden tím by mal byť zložený aj zo študentov FSEV, preto ak hráte volejbal a chcete sa zúčastniť tejto udalosti ako aktívny hráč, kontaktujte Ing. Karola Krajča, č. dv. 310 blok C III. poschodie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica