Navrhujeme, aby bol rok 2021 rokom Alexandra Dubčeka!

21.08.2020

Dnes si pripomíname udalosti z 21. augusta 1968. V tú noc napadli armády z piatich krajín Varšavskej zmluvy Československo. Ľudová opozícia sa prejavila v mnohých spontánnych činoch nenásilného odporu. V mestách celej republiky privítali Česi a Slováci vojakov Varšavskej zmluvy s argumentmi a výčitkami. Útočníkom bola zamietnutá každá forma pomoci. Graffiti nakreslené na stenách a chodníkoch odsúdili okupantov. Občania dali vojakom nesprávne pokyny, dokonca odstránili označenia ulíc, ktoré mohli útočníkom pomôcť v orientácii. Avšak aj napriek mäkkému odporu civilného obyvateľstva sa invázia vojsk nezaobišla bez straty na ľudských životoch a množstva zranených. (Zdroj: ÚPN)

"Ľudia veľmi rýchlo zabúdajú. Slobodu a demokraciu vnímajú ako samozrejmosť, ktorá akoby tu vždy bola. Jeden z dátumov, ktoré nám každoročne pripomínajú, že to tak nie je, je výročie okupácie. Spomienka na hrdinov aj fatálne zlyhania. Uprednostňovanie vlastných kariér pred verejným blahom, pred vlastnou krajinou. Ďalšia z ukážok, ako veľmi škodlivé môžu byť ideológie. Nech nám tento deň pripomína, že okupácia Československa síce zastavila Pražskú jar, no nedokázala zlikvidovať základnú ľudskú túžbu po slobode a „leto“ napokon predsa len prišlo. Omnoho neskôr, ale prišlo. Toto výročie nám však pripomína aj vzácne hodnoty a silné osobnosti. Jednou z nich je Alexander Dubček, ktorého meno hrdo nosí v názve naša univerzita. Budúci rok si pripomenieme 100. výročie jeho narodenia. Navrhujeme, aby rok 2021 bol vyhlásený ako rok Alexandra Dubčeka, podobne ako sme si uctili pamiatku iného rodáka Trenčianskeho kraja M. R. Štefánika", rektor Jozef Habánik.

 AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica