NATO EOD Demonstrations and Trials

27.09.2018

Prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Peter Lipták, CSc., dekan Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. a prodekan pre vedu, výskum, a medzinárodné vzťahy Ing. Štefan Pivko, PhD. sa zúčastnili na prezentačnej akcii NATO EOD Demonstrations and Trials 2018, organizovanej v priestoroch INCHEBA Expo a.s. Bratislava. Cieľom podujatia bolo formou Workshopu smerovať ďalší vývoj vyzbrojovania a techniky v Ozbrojených silách SR. Na wokrshope sa zúčasnil aj minister obrany SR  Ing. Peter Gajdoš a náčelník generálneho štábu generálporučík Ing. Daniel Zmeko.

V spoločnom rozhovore funkcionárov Ozbrojených síl SR a predstaviteľov Trenčianskej univerzity boli rozobrané otázky vývoja a nadobúdania výzbroje, špeciálnej techniky či možnosti zapojenia sa slovenských inštitúcií do tohto procesu. Komunikovali tiež ohľadne aktuálnej potreby prípravy odborníkov pre OS SR a s tým spojenú spoluprácu s našou unvierzitou, ktorú Minister obrany SR veľmi víta.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica