Našu univerzitu navštívil predseda vlády

17.02.2017

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na pôde našej Alma mater predsedu vlády Slovenskej republiky, Roberta Fica, ktorý prišiel medzi študentov a zamestnancov diskutovať na aktuálnu tému Slovensko v Európskej únii.

Predseda vlády Robert Fico sa v prednáške zameral na problematiku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Zhodnotil naše predsedníctvo, priority a úlohy, ktoré sme predniesli Rade EÚ. Dotkol sa tiež otázky migrácie, vzájomných vzťahov medzi krajinami Európskej únie a zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce.

„Domnievam sa, že by bola chyba prispievať našim vnútorným správaním rozkladným procesom, ktoré dnes v Európskej únii vidíme. Musíme skôr naopak, ak chceme byť v jadre Európskej únie, vnútornou stabilitou, fiškálnou zodpovednosťou, ale aj tým ako žijeme dávať najavo, že chceme byť v tomto európskom priestore“, uviedol vo svojom príhovore predseda vlády Robert Fico.

Prednášku sprevádzala živá a aktívna diskusia moderovaná členom Katedry politológie Miroslavom Řádkom. Predseda vlády Slovenskej republiky na záver podujatia poďakoval študentom za ich záujem aj názory týkajúce sa postavenia Slovenskej republiky v Európskej únii.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica