Naši študenti na summite V4 v Budapešti

20.10.2013

Predseda vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Róbert Fico, CSc. ponúkol možnosť dvom našim študentom sprevádzať ho na jeho zahraničnej pracovnej ceste na summite V4 v Budapešti. Študenti našej univerzity Veronika Kosáčová a Bc. Martin Grenčík tak dostali príležitosť prostredníctvom projektu „S premiérom na cestách“ osobne zažiť pracovnú atmosféru na miestach, kde sa rozhoduje o dôležitých témach súvisiacich s členstvom v Európskej únii, eurozóne či iných medzinárodných organizáciách a samozrejme reprezentovať Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Študenti sa dozvedeli veľké množstvo informácií, ktoré im poskytli už počas presunu na summit, z ktorých ich najviac zaujalo množstvo úloh, ktoré musí každý deň vykonať Úrad vlády Slovenskej republiky a ich náročnosť. Veľkým prekvapením pre študentov bol záujem predsedu vlády SR o Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vedenie univerzity, perspektívy do budúcnosti zamerané hlavne na zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica