Naša univerzita získala hodnotenie “A+ veľmi zodpovedný obstarávateľ”

Spomedzi celkového počtu 3904 hodnotených verejných obstarávateľov z celého Slovenska sa naša univerzita umiestnila na popredných priečkach s najlepším hodnotením A+. Od portálu Transparex, ktorý monitoruje procesy verejného obstarávania u rôznych inštitúcií sme za to získali certifikát Zodpovedný obstarávateľ 2021.

Ako rektor univerzity chcem poďakovať tímu zamestnancov, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia je to, na čom nám záleží, pretože to pomáha šetriť verejné financie a zvyšuje dôveryhodnosť našej univerzity v očiach odbornej i laickej verejnosti. Toto hodnotenie je veľmi motivujúce k zlepšovaniu kvality vzdelávania, klímy a prostredia na našej univerzite. Po niekoľkoročnej modernizácii technickej infraštruktúry a podpory vedy chce ísť univerzita príkladom v ďalších oblastiach.

Portál TRANSPAREX má najväčšiu databázu dát v oblasti verejného obstarávania. Otvorenými dátami sa snaží podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie, ako aj zvýšiť transparentnosť verejných obstarávaní. Tento spôsob verejnej kontroly prispieva k zvyšovaniu efektivity inštitúcií pri nakladaní s verejnými zdrojmi.

Zo zverejnených analýz a hodnotenia A+ vyplýva, že verejné obstarávania na našej univerzite boli realizované profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže.  Univerzita bola naviac ohodnotená, že realizuje zákazky výrazne rýchlejšie, ako je celkový slovenský priemer. 

Ocenenie “Zodpovedný obstarávateľ 2021” získalo iba 229 najlepších verejných obstarávateľov. V kategórii univerzity a školy sme sa umiestnili na 9. mieste.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica