Naša univerzita sa zapája do Národného projektu

23.08.2013

Naša univerzita sa zapája do ďalšieho Národného projektu zameraného na podporu vzdelávania v oblasti vysokého školstva. Projektová manažérka Mgr. Helga Jančovičová, PhD. a zástupcovia národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa dnes 23. augusta 2013 na pôde našej univerzity stretli s rektorom doc. Ing. Jozefom  Habánikom, PhD. a  vedením univerzity, aby im bližšie predstavili projekt.

Cieľom Národného projektu je prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania reálnym potrebám vedomostnej spoločnosti a vytvorenie systému vzdelávania prepojeného s podnikovou praxou. Študenti už počas štúdia nadviažu vzťahy s podnikovou sférou, budú sa vzdelávať v jej podmienkach, čo umožní vysokým školám pripraviť  absolventa nie len z hľadiska teoretických znalostí, ale aj praktických skúseností získaných v podnikovej praxi.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica