Naša univerzita sa stala členom Digitálnej koalície

04.07.2023

Digitálna koalícia je iniciatíva s národnou pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie. Jej poslaním je zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku. Koalícia v súčasnosti združuje viac ako sto členov zo súkromného i verejného sektora, ktorí sa spoločne zasadzujú o rozvoj IKT sektora a prípravu našej krajiny na novú, digitálnu, budúcnosť.

Členská základňa pritom neustále rastie a od júna 2023 je členom aj Trenčianska univerzita. "Naša univerzita sa stala súčasťou Digitálnej koalície, v rámci ktorej budeme pracovať na spoločných projektoch a iniciatívach. Veríme, že sa nám podarí dosiahnuť pozitívne zmeny v digitálnom sektore," hovorí rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Digitálna koalícia zastrešuje množstvo projektov pre seniorov, žiakov ale aj firmy a venuje sa aj takým témam ako umelá inteligencia alebo kybernetická bezpečnosť. "Teší ma, že verejný i súkromný sektor si uvedomuje význam digitalizácie a vzdelávania a deklaruje jasnú podporu aktivitám, ktoré sú v prospech našej krajiny a jej obyvateľov. Každá z organizácií do Digitálnej koalície vstupuje aj so svojimi hodnotovými záväzkami, ktorými plánuje aktívne prispieť k rozvoju digitálneho prostredia na Slovensku," konštatuje predseda DK, Mário Lelovský.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica