Naša univerzita ponúka kurzy čínskeho jazyka

Čínština je pravdepodobne najpoužívanejší jazyk na svete a v rámci silného ekonomického pokroku je po kurzoch čínskeho jazyka stále väčší dopyt. Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa čínsky jazyk vyučuje už druhý rok a vzhľadom na spokojnosť absolventov kurzu otvárame nový kurz aj v roku 2013.

Súčasťou výučby čínštiny na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne je predstavenie čínskej kultúry a rozvíjanie kreativity. Pre výučbu čínštiny používame prepojenie jazyka a praxe, ktorá sa bude realizovať formou základných princípov fungovania pamäte, ktorá je jedinečná na Slovensku. Pre záujemcov máme pripravenú aj sériu prednášok, na ktorých sa oboznámia s kultúrnymi rozdielmi vyjednávania a samotnou biznis kultúrou Číny.

Bližšie informácie o kurze čínskeho jazyka získate na cinstina@tnuni.sk. Uzávierka prihlášok je 15. augusta 2013.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica