Naša univerzita na veľtrhu Gaudeamus

05.10.2016

Veľtrh Gaudeamus sa koná každoročne v Nitre, Brne a Prahe a je zameraný na univerzitné, neuniverzitné pomaturitné štúdium a na celoživotné vzdelávanie. Cieľom veľtrhu je poskytnúť čo najviac informácií o možnostiach štúdia na Slovensku, v Českej republike a na univerzitách v zahraničí študentom a absolventom stredných škôl. Sprievodným programom veľtrhu sú prednášky jednotlivých vystavujúcich škôl pre záujemcov o štúdium.

O stánok Trenčianskej univerzity bol aj tento rok veľký záujem. Reprezentanti z každej fakulty našej univerzity záujemcov oboznámili nielen so študijnými programami, možnosťami štúdia na univerzite, ale aj s voľnočasovými aktivitami. Podelili sa tiež so svojimi skúsenosťami a zážitkami zo školského života.

Našu univerzitu na slávnostnom otvorení reprezentovala prorektorka pre výchovu a vzdelávanie Marta Kianicová. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica