Náš profesor získal čestný titul doctor honoris causa Univerzity Pardubice

21.01.2019

Je nám veľkým potešením informovať, že v piatok 18. januára 2019 si na slávnostnom stretnutí, profesor našej univerzity z Centra FunGlass Marek Liška, DrSc., prevzal na návrh vedeckej rady čestný vedecký titul doctor honoris causa Univerzity Pardubice.

Čestný titul Dr. h. c. sa zvyčajne udeľuje významným osobnostiam vedeckého, akademického alebo verejného života, ktorých zásluhy za vývoj v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a umenia majú medzinárodný význam.

Profesor Liška získal čestný titul za svoje mimoriadne zásluhy vo vede a výskume v oblasti skla. Profesor Liška intenzívne spolupracuje s Fakultou chemicko-technologickou a jej Katedrou fyzikálnej chémie Univerzity Pardubice v oblasti výskumu i pedagogiky. Prof. Ing. Marek Liška, DrSc. sa zaoberá fyzikálnou chémiou, chemickou fyzikou a je odborníkom na štruktúru a vlastnosti skla a procesy tavenia skla. Je autorom 230 originálnych prác v renomovaných odborných časopisoch, 7 monografií, 307 konferenčných prác na zahraničných a domácich konferenciách, ako aj autor 2 patentov.

Srdečne blahoželáme k úspechu!

Záznam z ceremónie si môžete pozrieť na:

https://www.facebook.com/search/top/?q=univerzita%20Pardubice&epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/VychodoceskaTelevize/videos/243405819905556/

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica