Národný štipendijný program na podporu mobilít

17.03.2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty počas letného semestra akademického roku 2015/2016

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2015 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2015/2016. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica