Najlepší študentský projekt odpadového hospodárstva 2015 je z Trenčianskej univerzity!

Vo štvrtok 12. novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2015 udeľovali ceny laureátom 10. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2015. Ide o ocenenie udeľované už od roku 2006 najlepším projektom v piatich kategóriách odpadového hospodárstva. Zúčastňujú sa jednotlivci, ale najmä spoločnosti, ktoré sa zaoberajú odpadovým hospodárstvom a dosahujú v ňom významné úspechy, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy v tejto oblasti.

Kategórie sú:

  • Komunálne odpadové hospodárstvo
  • Firemné odpadové hospodárstvo
  • Inovatívne riešenia
  • Študentský projekt
  • Enviromentálna výchova

Práve v kategórii študentský projekt najviac zaujala bakalárska práca Bc. Evy Psotnej, študentky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty priemyselných technológií v Púchove s názvom „Spracovanie odpadových PET fliaš pomocou mikrovlnného žiarenia.“ Tento študentský projekt odbornú komisiu, pozostávajúcu zo zástupcov vyhlasovateľov, Ministerstva ŽP, nezávislých expertov a zástupcov akademickej obce zaujal nielen profesionalitou a vysokou kvalitou spracovania, ale najmä prínosom pre priemyselnú prax.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica