Nájdite talenty v Európe

25.10.2013

 

Medzinárodná študentská organizácia IAESTE Slovakia v pokračovaní úspešného minuloročného veľtrhu organizuje 2. ročník online veľtrhu pod názvom IAESTE Online Career Fair , ktorý sa uskutoční od 14.10.2013 do 7.11.2013.

IAESTE Online Career Fair je unikátny medzinárodný veľtrh pracovných príležitostí, do ktorého je zapojených viac ako 12 európskych krajín – Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Albánsko, Turecko a Španielsko s cieľom sprostredkovať priamy a bezprostredný kontakt firiem so  študentmi a absolventmi, ktorí hľadajú prácu.

Tento rok sa prestížneho veľtrhu zúčastnia firmy ako Dell, CAPCO, Vigour, CN Resources, A1 Telecom, AVL, Fabasoft, Frequentis a iné. Zúčastneným firmám veľtrh umožňuje komunikovať a nájsť potenciálnych zamestnancov  z radov študentov a absolventov z technických vysokých škôl a univerzít, pričom predpokladaná návštevnosť je viac ako 10.000 unikátnych návštevníkov. Všetky firmy  majú možnosť vo  svojom virtuálnom stánku zdieľať informácie o pracovných ponukách, prezentovať svoju firmu pomocou videí a pripravených prezentácií.

Študenti si pomocou online platformy môžu prezerať informácie a ponuky všetkých zúčastnených firiem a komunikovať s ich zástupcami prostredníctvom chatu, vytvoriť a zaslať firmám svoje CV, porovnať pracovné možnosti na Slovensku s tými zahraničnými a v neposlednom rade nájsť pre seba vhodné zamestnanie v oblasti ako elektrotechnika, telekomunikácie, energetika, informačné technológie,  architektúra, chemický priemysel, automobilový priemysel, bankovníctvo, finančníctvo či audit.

Viac info o online veľtrhu nájdeš na stránke - dniprilezitosti.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica