Nadväzujeme spoluprácu so strednými školami

26.02.2018

Prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Peter Lipták, CSc. a  Zuzana Starostová prezentovali Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne na gymnáziách a stredných školách. Súčasťou stretnutia so študentmi bolo aj vyhodnotenie literárnej súťaže organizovanej našou univerzitou. Za prítomnosti riaditeľky Gymnázia v Považskej Bystrici a študentov tretích a štvrtých ročníkov bola slávnostne odovzdaná cena víťazke. Uskutočnili sa tiež besedy o možnostiach štúdia na Trenčianskej univerzite, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom a vznikli tu nové podnety k vzájomnej spolupráci do budúcnosti. Napríklad spolupráca študentského rádia TrenchTown s Gymnáziom v Novom Meste nad Váhom-/rádiom WOW a jeho mediálnym konzultantom Michalom Bartekom alebo spolupráca vrámci publikovania v gymnaziálnom časopise. Taktiež účasť pedagogických a vedeckých pracovníkov TnUAD na SOČ s cieľom pokračovania úspešných študentov v štúdiu na našej univerzite či organizovanie stretnutí bývalých absolventov gymnázií, ktorí študujú na Trenčianskej univerzite s terajšími študentmi gymnázií.

Študentom a pedagógom vo vzdialenejších regiónoch, napr. Revúca, sa prezentácia o našej univerzite páčila a študenti sa zaujímali predovšetkým o možnosti a úspešnosť zamestnania sa po absolvovaní štúdia na Trenčianskej univerzite.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica