Na univerzite sme privítali štátneho tajomníka Ministerstva školstva

Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne privítal rektor univerzity Jozef Habánik štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovíta Paulisa. Spoločne rokovali o prioritách univerzity a plánoch do budúcna. Témou stretnutia bolo tiež predstavenie nových a zmodernizovaných priestorov univerzity a fakúlt. Predstavené boli nové laboratóriá na Fakulte zdravotníctva, zrekonštruovaná aula a zelený oddychový park Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a projekt kompletnej prestavby Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá - FunGlass.   

Rektor Jozef Habánik poďakoval štátnemu tajomníkovi za návštevu: „Som rád, že z Ministerstva školstva prijali pozvanie a že sme spoločne s vedením univerzity mohli predložiť naše plány rozvoja do budúcnosti či už v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu alebo transferu technológií a poznatkov do praxe.“

Štátny tajomník sa potešil, že videl kompaktnú univerzitu s víziou a plánom do budúcna, ktorá si plní nielen vzdelávaciu povinnosť, ale aj úlohu vo výskume a vývoji a je organicky zapojená do svojho okolia, spolupracuje s krajom, mestom či ďalšími inštitúciami.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica