Na univerzite sme otvorili informačné centrum Europe Direct Trenčín

05.10.2021

Európska únia bude opäť bližšie k Trenčanom. Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vzniklo kontaktné informačné centrum Europe Direct Trenčín, ktoré 4. októbra 2021 slávnostne otvoril rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik za účasti vedúceho kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Roberta Sermeka a zástupcov Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Centrum bude kontaktným bodom pre občanov regiónu v otázkach súvisiacich s Európskou úniou. „Verejnosť môže vďaka projektu Europe Direct centra preniknúť hlbšie do procesov, ktoré sú späté so životom a pôsobením Európskej únie na Slovensku,“ povedal vo svojom slávnostnom príhovore rektor Jozef Habánik.

Informačné centrum zastáva funkciu sprostredkovateľa medzi Európskou úniou a občanmi v Trenčianskom kraji s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni. Občania dostanú od profesionálne vyškolených pracovníkov okamžitú odpoveď na všeobecné otázky o EÚ, odporúčania na najlepšie zdroje informácií, kontakty na úrovni EÚ alebo miestnej úrovni, ale aj informácie o právach a príležitostiach občanov Únie. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica