Na univerzite sa začali štátne skúšky

V týchto dňoch prebiehajú na Trenčianskej univerzite štátne skúšky. Štátnice sú významným míľnikom v živote každého študenta. Po rokoch štúdia, učenia sa a príprav, študenti čelia tejto záverečnej skúške, ktorá overuje ich vedomosti a pripravenosť na profesionálny život.

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik poprial študentom, aby zvládli záver štúdia, na ktorý sa dlhodobo pripravovali a tiež všetko dobré na ďalšej ceste životom. Štátnice sú totiž koncom jednej etapy, ale aj začiatkom novej kapitoly v živote, kedy sa študentom otvárajú dvere ku kariére a budúcim možnostiam.

Všetkým študentom držíme palce!

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica