Na Trenčianskej univerzite sa uskutočnilo menovanie nových prednostov kliník

02.12.2016

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. spolu s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Stanislavom Pastvom vymenoval v piatok 2. decembra do funkcií nových prednostov kliník. Udialo sa tak na základe Zmluvy o praktickej výučbe študentov jednej z fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a to konkrétne Fakulty zdravotníctva.

Šiestim klinikám boli v súlade so zákonom, štatútom univerzity a zriaďovacou listinou Fakultnej nemocnice taktiež vydané štatúty. Tie vymedzujú základné zameranie, činnosti a úlohy a ustanovujú vzťah k Fakulte zdravotníctva a univerzite.

Novým povereným prednostom Chirurgickej kliniky FN Trenčín a zároveň prednostom Kliniky úrazovej chirurgie bude MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA. MUDr. Marek Káčerik, PhD. bol menovaný do funkcie prednostu Očnej kliniky, prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa stal MUDr. Peter Kaščák, PhD. Prednostom Kliniky pediatrie a neonatológie bude MUDr. Pavol Šimurka, PhD. a MUDr. Branislav Moťovský, PhD. bol menovaný do funkcie prednostu Psychiatrickej kliniky.

Ako uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik akákoľvek spolupráca vyžaduje čas, dozrievanie, materiálne i ľudské zdroje, no predovšetkým dobrú vôľu a ochotu všetkých zúčastnených strán. Preto aj našej univerzite záleží na tom, aby spolupráca s Fakultnou nemocnicou Trenčín, ktorá je jedným z najdôležitejších partnerov v oblasti vzdelávania v nelekárskych zdravotníckych disciplínach, bola prospešná v oblasti vzdelávania i výskumu. Záleží nám na dôslednej a citlivej sieti spolupráce s klinikami, jej prednostami, v ktorých kompetencii je práve výskum a vzdelávanie, samozrejme v spolupráci s primármi, ako vedúcimi zamestnancami fakultnej nemocnice.

Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislav Pastva pri menovaní prednostov kliník zdôraznil, že obe inštitúcie by mohli existovať aj samostatne, avšak vzdelávaním v oblasti nelekárskych zdravotníckych disciplín zasahuje univerzita aj do oblasti zdravotníctva a naopak, nemocnica sa v prípade výučbovej bázy pre univerzitu stáva partnerom, čo vyjadruje aj názov „Fakultná“.

Jednotlivé kliniky, ako súčasti Fakultnej nemocnice v Trenčíne, sú výučbovou základňou Fakulty zdravotníctva. Ich úlohou je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo svojom zameraní. Súčasne sa však podieľajú na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti univerzity, aby jej študenti mohli študovať priamo v praxi.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica