Na študentov FSEV čakajú nové priestory

Viaceré priestory Trenčianskej univerzity prešli počas letných prázdnin obnovou a rekonštrukciou. Dobré správy máme pre študentov našej Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorých začiatkom akademického roka čaká vynovená aula, relaxačná a oddychová zelená zóna, študentská obývačka a iné novinky. Na fakulte tiež začali s prípravou tréningového centra pre personalistiku.

Nový akademický rok 2020/2021 začal v pondelok 28. septembra. Za zvýšenej opatrnosti a pri určitých obmedzeniach opäť vítame študentov na akademickej pôde.Teší nás stále väčší záujem od uchádzačov. Tento rok sa do prvých ročníkov prihlásilo 1759 uchádzačov, z toho takmer 20 % (338 uchádzačov) zo zahraničia čo svedčí o tom, že stúpa kredit univerzity v medzinárodnom kontexte. Prajeme všetkým študentom veľa entuziazmu a inšpirácie, ktoré budú môcť načerpať v novovybudovaných priestoroch a zmodernizovaných učebniach. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica