Mobility našich študentov budú rozšírené o ďalšie krajiny a univerzity

Katedra politológie Trenčianskej univerzity bola hostiteľom ďalšej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Nosnou témou boli aktuálne otázky politiky. Prednášajúcimi boli vedeckí pracovníci nielen zo slovenských univerzít, ale aj viacerí zahraniční odborníci z Chorvátska, či Macedónska.

Vedecká konferencia bola tentokrát rozdelená na tri sekcie: Teória politiky, Medzinárodná politika a bezpečnosť a Sociálna politika. Najviac zahraničných účastníkov prezentovalo svoje prednášky práve v sekcii politiky a bezpečnosti a to nielen v súvislosti s neutíchajúcou migračnou krízou.

Pre rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika bolo najvýznamnejším krokom tejto konferencie stretnutie so zástupcami macedónskych univerzít, Univerzity turizmu a manažmentu v Skopje a MIT university v Skopje, s ktorými sa chystá podpísať memorandum o spolupráci vo vede a vzdelávaní a zmluvu o programe mobility študentov – Erasmus, čo považuje za skvelú správu najmä pre nich.

V dnešnej dobe má Trenčianska univerzita podpísané zmluvy a spolupracuje s 56 univerzitami zo 14 krajín v rámci programu Erasmus. Rozšírenie o ďalšiu krajinu a univerzity bude oživenie pre výborne fungujúci projekt.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica