Minister školstva navštívil našu univerzitu

25.06.2015

Včera popoludní sme privítali na našej univerzite ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera, MA.  Na pôde univerzity ho privítal rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Počas pracovného rokovania, za účasti predsedu Akademického senátu a podpredsedu Správnej rady univerzity, sa minister zaujímal o vedecko-výskumný a vzdelávací potenciál našej univerzity, o úspešnosť uplatnenia našich absolventov v praxi a spoločnou témou  stretnutia bol aj ďalší rozvoj univerzity.

Minister si so záujmom prezrel  laboratória Centra excelentnosti pre keramiku sklo a silikátové materiály aj priestory nového Študentského rádia, ktoré vytvára podmienky pre kreativitu a aktívne využívanie voľného času našich študentov.

„Trenčianska univerzita svoj potenciál má, môže rásť, je tu zaujímavý výskum a má svoje miesto vo výskumnej štruktúre Slovenskej republiky,“ uviedol minister na stretnutí s novinármi.

Témou boli tiež výsledky kontroly v prípade vyplatenia odstupného pri skončení pracovného pomeru, najmä jej závery, s ktorými univerzita nesúhlasí a predložila k nim relevantné námietky. „Na druhej strane chápem situáciu rektora, vzhľadom na to, že súdne spory a celú tú komplikovanú situáciu zdedil. Snažil sa s ňou za ostatné roky vyrovnať. Budem rád, keď sa všetky spory z minulosti uzavrú,“ dodal minister.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica