Milí študenti magisterského, inžinierskeho, či doktorandského štúdia!

25.07.2016

Využite príležitosť stráviť jeden deň po boku niektorého zo zamestnancov OSN vo Viedni a spoznať ich náplň práce a medzinárodné prostredie, v ktorom pracujú!

Svoje prihlášky zasielajte Slovenskej asociácii pre OSN do 27. júla 2016 e-mail s údajmi špecifikovanými v priloženom dokumente na una.fmv@gmail.com.

https://drive.google.com/file/d/0B_QYby-IWMt_VkgtSnFmYUw3T0k/view

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica