Microsoft University Day Trenčín

28.01.2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so spoločnosťou Microsoft v dňoch 27. – 28. januára 2015 zorganizovala pre svojich študentov, zamestnancov a partnerov Campus agreement workshop.

Workshop otvoril doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor TnUAD v Trenčíne, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol potrebu využívania nových informačno-komunikačných technológií pre rozvoj univerzity: „Sme mladá a moderná univerzita, ktorá zavádza najnovšie trendy v oblastiach inovatívnych foriem vzdelávania, ale aj efektívneho manažmentu. Spolupráca so spoločnosťou Microsoft na cloudových službách a iných inovatívnych riešeniach je jednou zo súčastí našej stratégie rozvoja. Cloudové služby nám šetria finančné prostriedky, ale aj uľahčujú komunikáciu so študentmi a ich pedagógmi, či vedením univerzity.“

Nosnou témou celého workshopu bol balík Microsoft Office 365, ktorý ponúka známe kancelárske nástroje a systémy pre spoluprácu prostredníctvom riešenia cloud. Prepojením balíka Microsoft Office 365 s claudovými nástrojmi môžu používatelia jednoduchšie spolupracovať vďaka vzdialenému prístupu k e-mailom, webovým konferenciám, dokumentom a kalendárom z ľubovoľného miesta. Odborný personál zo spoločnosti Microsoft prezentoval konkrétny realizovaný projekt na základe Office 365 a účastníci prezentácie získali 5 bezplatných licencií na používanie tohto softvéru.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica