Menovanie dekana na Fakulte špeciálnej techniky

30.11.2016

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, na základe návrhu Akademického senátu Fakulty špeciálnej techniky, vymenoval dňa 30. 11. 2016 do funkcie dekana Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Viliama Cibulku, CSc. s platnosťou od 1. decembra 2016.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica