Menovanie dekana na Fakulte priemyselných technológií

07.12.2016

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., na základe návrhu Akademického senátu Fakulty priemyselných technológií v Púchove, vymenoval dňa 7. 12. 2016 do funkcie dekana Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Darinu Ondrušovú, PhD. s platnosťou od 8. decembra 2016.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica