MEDZIUNIVERZITNÝ HOKEJOVÝ TURNAJ

6.12.2012  od 11:15 hod

 

TnUAD

FPJJ VŠ Sládkovičovo

Vysoká škola manažmentu Trenčín

 

 

Zápasy sa odohrajú na ľadovej ploche zimného štadióna MG Rink, Trenčín.

Pozývame všetkých aktívnych hokejistov a nadšených fanúšikov. Informácie a prihlásenie na hodinách telesnej výchovy prípadne na: lubomir.kral@tnuni.sk

Odborní asistenti
KTVŠ FZ TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica