MEDZIUNIVERZITNÝ HOKEJOVÝ TURNAJ

22.04.2013

MEDZIUNIVERZITNÝ HOKEJOVÝ  TURNAJ

23.4.2013  od 11:15 hod

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

FPJJ VŠ Sládkovičovo 

Vysoká škola manažmentu Trenčín

Zápasy sa odohrajú na ľadovej ploche zimného štadióna MG Rink, Trenčín.

Pozývame všetkých aktívnych hokejistov a  nadšených fanúšikov...

Informácie a prihlásenie na hodinách telesnej výchovy prípadne na: lubomir.kral@tnuni.sk

Odborní asistenti
KTVŠ FZ TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica