Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra

22.05.2018

     Tento týždeň v dňoch 22. a ž 25. mája sa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne predviedla na prezentácii vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním - Techfóre, ktoré je súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, hneď s dvoma fakultami - Fakultou špeciálnej techniky a Fakultou priemyselných technológií v Púchove. Veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií bol usporiadaný jubilejný 25. krát a stal sa najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku.

     Súčasťou veľtrhu býva aj súťaž o cenu veľtrhu, do ktorej sa zapojila aj naša univerzita. Fakulta priemyselných technológií v Púchove súťažila s Poloautomatickým zariadením na dokončovacie operácie v gumo-kovovej výrobe a CNC zariadením s prídavným laserom zostrojenými študentmi fakulty Ivanom  Labajom a Julianou Vrškovou. Poloautomatické zariadenie má tri nože na orezávanie a čistenie a využíva sa na opracovávanie pretokov vznikajúcich pri lisovaní gumo-kovových výrobkov. Zariadenie po spustení pracuje samostatne. CNC zariadenie je domácej výroby, nejedná sa o zariadenie vytvorené pomocou tzv. stavebníc a využíva na frézovanie priamu brúsku.

     Fakulta špeciálnej techniky predstavila novinku Dvojmiestne terénne vozidlo s výkonom 33,1 kW a maximálnou rýchlosťou 90 km.h-1, ktoré skonštruoval študent Juraj Stopka v spolupráci s Marošom Bečárom. Výkresová dokumentácia konštrukcie vozidla bola zhotovená v programe Autodesk Invertor, v ktorom bolo možné zhotoviť aj simuláciu tlakovej skúšky rámu vozidla pri pôsobení na prednú časť. Výsledok simulácie bol vysoko pozitívny, nakoľko pri pôsobení tlaku s veľkosťou 10 kN sa konštrukcia vozidla zdeformovala iba o 2,2mm. Predstavené bolo taktiež ďalšie vozidlo - motokára s driftujúcim režimom jazdy vytvorené kolektívom Katedry automobilov a špeciálnej techniky, ktoré sa chystá do súťaže už budúci rok. Fakulta prezentovala tiež prieskumnú oktokoptéru autora Pavla Mikuša a Ivany Mikušovej.

     Trenčiansku univerzitu zastupoval na výstave prorektor pre stratégiu a rozvoj Peter Lipták, dekan FŠT Viliam Cibulka a prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy FPT Ján Vavro. Peter Lipták a Ivan Kopecký prezentovali univerzitu aj prostredníctvom prednášok Perspektívy špeciálnej techniky v obrannom a krízovom manažmente a Mobilita zariadení pre výrobu elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov v rámci medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií Elosys, ktorý sa konal súčasne s Medzinárodným strojárskym veľtrhom.

     Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik oceňuje kreatívny potenciál svojich a študentov: „V rámci expozície našej univerzity predstavili naši talentovaní študenti a vedci niekoľko vynálezov a mňa ako rektora nesmierne teší ich aktivita. Špeciálne tieto dve fakulty technického zamerania sú pre študentov mimoriadne atraktívne, nakoľko po ukončení štúdia nachádzajú takmer okamžite uplatnenie na trhu práce.“

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica