Medzinárodný strojársky veľtrh a Elosys

24.05.2019

Trenčianska univerzita celý týždeň prezentovala práce vyrobené na Fakulte špeciálnej techniky a Fakulte priemyselných technológií v Púchove. Naši študenti opäť ukázali, aké skvelé veci vedia vytvoriť. Vlastnoručne vyrobené vznášadlo alebo CNC zariadenie prezentovali na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu a na Elosys v Nitre. Rektor Jozef Habánik je rád, že univerzita vytvára priestor pre nové nápady a študenti vyrábajú prístroje, ktoré sú výsledkom ich inovačného potenciálu a sú využiteľné aj pre prax.

Vznášadlo Hover drone sa pohybuje na vzduchovom vankúši, ktorý je pretlakovaný a zabezpečuje pohyb vznášadla tesne nad povrchom (zem, voda, piesok). Vzduchový pretlak je vytváraný prúdom vzduchu vháňaným pod vznášadlo striedavým elektromotorom a vrtuľou cez otvory na dne trupu. Na stroji je použitá kamera a videovysielač na prenos obrazu v reálnom čase pre operátora. Hlavnou výhodou vznášadla je schopnosť presunu po akomkoľvek povrchu, vrátane vody, ľadu, trávy, miernych terénnych vyvýšenín a pod. bez akejkoľvek zmeny konštrukcie.

CNC zariadenie s vodným lúčom využíva na rezanie materiálu vodný lúč, ktorý je umiestnený na CNC zariadení. Rezanie vodným lúčom je využiteľné najmä pri príprave skúšobných vzoriek materiálov, ktoré môžu byť vplyvom rezania, či frézovania teplotne ovplyvnené (kovové materiály a ich prehriatie pri rezaní, polymérne materiály a ich náchylnosť topiť sa pri vyššej teplote), ale aj pri príprave vzoriek z krehkých materiálov, ktoré by sa pri bežnom rezaní alebo frézovaní mohli porušiť.

Tak ako každý rok prispeli zaujímavými prednáškami v časti Elosys prorektor Peter Lipták s témou Mobilita zariadení pre výrobu elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov a Milan Jus prednášal na tému Model a simulácia fotovoltického panela.

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica