Medzinárodný deň zdravia prsníkov (15. 10. 2022)

10.10.2022

Ružový október je mesiac, v ktorom sa venujeme zvyšovaniu povedomia všetkých žien Slovenska o tom, ako je možné predísť rakovine prsníka správnym životným štýlom, zachrániť svoj život a zdravie využívaním výhod skríningu a skríningovej mamografie a výhod samovyšetrenia prsníkov.

 

Fakulta zdravotníctva

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

vníma 15. október 2022 ako výzvu na zvyšovanie povedomia o prevencii karcinómu prsníka ako aj podporu všetkým ženám, ktoré prekonávajú alebo už prekonali rakovinu prsníka. Hlavnou témou roku 2022 je „Správna životospráva pomáha predchádzať rakovine prsníka“. Preto sa spoločne pripájame k aktivitám ostatných univerzít, odborných spoločností a pacientskych organizácií na Slovensku a pozývajú Vás
na nasledovné aktivity:

 

Podujatia organizované FZ TnUAD

  • 10.10. – 11.10.2022 rozdávanie ružových stužiek na pôde TnUAD, ktoré sú medzinárodným symbolom boja proti rakovine prsníka,
  • 12.10.2022 o 16.30 hod. v aule TnUAD na Študentskej ul. 1 v Trenčíne prednášky zamerané na dôležitosť skríningu ako prevencie karcinómu prsníka, spojené s prezentáciou modelov pre výučbu samo-vyšetrovania  prsníkov, po prednáškach bude o 18.00 hod. nasledovať slávnostné osvetlenie hlavného vchodu budovy Fakulty zdravotníctva TnUAD ružovou farbou, ktorá je symbolom svetového dňa boja proti karcinómu prsníka,
  • 12.10. - 15.10.2022 prezentácia videoprojekcií z úspešne realizovaného projektu: „Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast“ vo vstupnej hale Fakulty zdravotníctva TnUAD a rektorátu TnUAD.

 

Pevne veríme a dúfame, že ružové slávnostné osvetlenie bude nielen formálnym symbolom Svetového dňa boja proti karcinómu prsníka, ale aj impulzom pre osvetlenie sŕdc všetkých ľudí dobrej vôle spolupatričnosťou, podporou, porozumením a ochotou pomáhať.

 

Tešíme na Vašu účasť !

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica