Medzinárodná vedecká konferencia Pohyb a zdravie XI.

07.04.2014

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a Uniwersytet Rzesovsky -  Wydział Wychovania Fizycznego  a  Wydział Pedagogiczno – Artystyczny organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „Pohyb a zdravie XI“.. Konferencia sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.  dňa 10. apríla 2014 v aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Prezentované budú vedecké práce v 4 sekciách: Pohybová aktivita a zdravý životný štýl, Šport a športový tréning, Fyzioterapia, rehabilitácia a regenerácia a Pohyb, hudba a zdravie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica