Medzinárodná vedecká konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie VIII.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Trenčianskym samosprávnym krajom, ÖGVP - Rakúskou spoločnosťou pre vaskulárne ošetrovateľstvo, Ústavom ošetřovatelství Univerzity Karlovy v Praze a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne organizuje dňa 16. apríla 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Ošetrovateľstvo a zdravie VIII.“. Konferencia sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.  a hlavného hygienika Slovenskej republiky prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH. Prezentovaných bude 27 vedeckých prác v sekciách: Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Varia.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica