Medzinárodná vedecká konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách 2016

11.05.2016

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity spolu s Univerzitou obrany v Brne, Akadémiou ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zorganizovala Medzinárodnú vedeckú konferenciu o vojenských a špeciálnych technológiách ICMT – 2016 pod záštitou náčelníka GŠ OSSR gen. por. Ing. Milana Maxima a čestného prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu Dr.h.c. Ing. Milana Cagalu, CSc.

Konferencia sa konala v rámci Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2016 v Bratislave. Prednášali tú významní zahraniční a domáci odborníci. Konferencia, ktorá je určená pre pracoviská univerzít, výskumné ústavy, výrobcov a odbornú verejnosť, je zameraná na výskum, vývoj, výrobu, konštrukciu, inovácie, prevádzku, servis a údržbu, skúšanie, delaborovanie a likvidáciu. Hlavnými témami bola tento rok výzbroj, technika a materiály, munícia, výbušniny a rakety, elektronické, kybernetické a robotické systémy. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik vo svojom príhovore ocenil činnosť Fakulty špeciálnej techniky a podľa jeho slov sa stáva organizovanie  tejto konferencie tradičnou aktivitou fakulty, ktorá je prínosom nielen pre študentov, ale aj verejnosť. Naši študenti boli označení za budúcnosť strojárskeho priemyslu a boli povzbudení k novátorstvu a ďalšiemu výskumu a vývoju vojenských a špeciálnych technológií. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a aj všetkým zúčastneným.  

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica