Medzinárodná vedecká konferencia "Ľudské zdroje a regionálny rozvoj"

10.07.2013

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Ľudské zdroje a regionálny rozvoj“. Konferencia sa uskutoční v Hoteli FIS – Štrbské pleso v dňoch 03. - 04. októbra 2013.

Cieľom konferencie bude vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti riadenia ľudských zdrojov, regionálneho rozvoja a jazykových kompetencií.

Rokovacie sekcie:

  • Riadenie ľudských zdrojov - filozofia, koncepcie, prístupy
  • Význam ľudského kapitálu pre regionálny rozvoj
  • jazykové kompetencie a ich význam pre rozvoj ľudských zdrojov

Rokovacie jazyky:

anglický, český, slovenský, španielský, ruský, nemecký

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica