Masterclasses 2018

06.03.2018

Dňa 1. marca 2018 sa na Trenčianskej univerzite konal už 14. ročník International Masterclasses. Zúčastnilo sa takmer 50 študentov stredných škôl trenčianskeho regiónu v doprovode pedagógov fyziky. Študenti si na jeden deň vyskúšali prácu časticových fyzikov, objavovali a skúmali elementárne častice za pomoci Veľkého hadrónového urýchľovača v CERNe. Skúmali slabú interakciu a jej nosiče tzv. Z bozóny spolu s rovesníkmi v CERNe, na Univerzite v Grenoble, v Naples, v Trujillo a v Birminghame a prostredníctvom videokonferencie na záver vyhodnotili údaje.

Podujatie otvoril  prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Peter Lipták, CSc., ktorého tešil veľký záujem o vedu zo strany študentov a okrem harmonogramu ich bližšie oboznámil aj so študijnými programami našej univerzity.

Ako aj minulé roky, Masterclasses 2018 sa konalo za účelom rozvoja prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a záštitu prebrala Medzinárodná organizácia pre fyziku elementárnych častíc, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Technická univerzita v Drážďanoch a CERN.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica